VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle

Voorzitter van de vereniging
mevr. E.L. Hoijer, T 053-4357253, m.hoijer@hetnet.nl

Secretaris
mevr. T. Visschedijk (Vrienden van TwentseWelle),
tineke.visschedijk@gmail.com
W. Lengton (KNNV-zaken),
w.lengton.1@kpnmail.nl

Penningmeester, Ledenadministratie
H.H. Kits, T 053-4313195
, vvtw2007@gmail.com

Leden
mevr. C. Vogelzang, bestuurslid Cultuur
G.M.H. van de Velde, vicevoorzitter
vacature

Activiteiten VvTW
Wim Lengton:
Natuur, T 053-4333686, w.lengton.1@kpnmail.nl
mevr. C. Vogelzang: Cultuur, T 0547-273334, cj_vogelzang@hetnet.nl

Webmaster
G.M.H. van de Velde:
secr.LL@lonnekerland.nl, vvtw2007@gmail.com, vvtw@vriendentwentsewelle.nl
KNNV
De landelijke vereniging KNNV is de vereniging voor veldbiologie, waar natuurliefhebbers elkaar vinden in hun gemeenschappelijke hobby. Centraal staat de belangstelling voor de natuur, die je kunt verwoorden in de drie N's: natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving.
Tijdens excursies, lezingen, onderzoeken of studiedagen kun je met anderen je hobby delen en je natuurkennis verbreden en verdiepen. Voor specialistische onderwerpen zijn er aparte werkgroepen. Kijk hiervoor ook eens op de pagina met "links".
De "Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging" is een landelijke vereniging en kent ruim 50 afdelingen in het land. De leden ontvangen 6x per jaar het blad "Natura" en alle informatie van de afdeling.
In Twente zijn nog andere KNNV afdelingen actief: Hengelo/Oldenzaal (www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal), Almelo (www.knnv.nl/twenthe) en Vriezenveen (www.knnv.nl/vriezenveen).

De Afdeling Enschede van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, werkt als een afdeling binnen de Vereniging Vrienden van TwentseWelle, VvTW.
Zie voor de gegevens en activiteiten ook de website:
www.knnv.nl/enschede.
Leden van onze vereniging met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, of die te bestuderen of te beschermen. Voor de twee laatste activiteiten bestaan er enkele werkgroepen. Voor excursies wordt gedeeltelijk samengewerkt met IVN en KNNV afd. Hengelo/Oldenzaal.
Zie ook de website
www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal