VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle - vriendentwentsewelle.nl

Wat doet de Vriendenvereniging?
De VvTW organiseert als zelfstandige vereniging diverse activiteiten voor leden (en belangstellenden). In "Agenda" zijn de lezingen en excursies over natuur en cultuur te vinden: circa twee per maand, buiten de zomermaanden. Hiervoor worden sprekers uit het hele land uitgenodigd. Ook het culturele erfgoed van onze streek krijgt de nodige aandacht.
Daarnaast kent de VvTW vier werkgroepen, vooral op het gebied van natuur. Zie voor meer informatie hierover bij WERKGROEPEN. In de meeste werkgroepen zijn nieuwe leden welkom. Neem gerust contact op!
Als u vriend wordt, helpt u het museum met uw bijdrage zich verder te ontwikkelen tot een bijzonder en aantrekkelijk museum voor natuur, cultuur en historie.
Natuurlijk ontvangt u zelf ook allerlei voordelen:
-      gratis toegang tot het museum met uw partner en/of minderjarige kinderen
-      gratis of met reductie lezingen, cursussen en excursies van VvTW bijwonen
-      korting op heel veel museum- en verenigingsactiviteiten
-      ontvangen van de digitale nieuwsbrief

Hoe word ik vriend?
U wordt vriend door te mailen naar de ledenadministratie van de vriendenvereniging: vvtw2007@gmail.com.
Een incasso-lidmaatschap kost € 17,50. De incasso vindt jaarlijks plaats omstreeks eind januari.
Wanneer u zelf het bedrag overmaakt kost het lidmaatschap € 18,50.

Nieuwe leden ontvangen een mail van de vereniging met de betalingsgegevens. Na ontvangst van de betaling, wordt de vriendenpas thuisgestuurd en kunt u direct profiteren van alle voordelen. De eenmaal verstrekte pas blijft geldig zolang u lid blijft.

Doel van de Vereniging Vrienden van Museum TwentseWelle, VvTW
De vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) verleent al sinds de oprichting van museum TwentseWelle haar steun aan het museum. (De vereniging zelf is eigenlijk ouder: sinds 1923 opereert zij al inzake het voormalige Natuurmuseum.)
Zij beoogt dat te doen onder meer door:
- belangstelling te wekken voor het museum en door (PR) activiteiten het museum op een positieve wijze regelmatig in de publiciteit te brengen;
- belangstelling te wekken voor studie op diverse deelgebieden van natuur of cultuur;
- een financiële bijdrage te leveren aan het museum door een jaarlijkse afdracht en waar mogelijk gelden beschikbaar te stellen in incidentele situaties;
- interessante lezingen, excursies, rondleidingen en cursussen te organiseren voor leden (en belangstellenden) op het gebied van natuur, milieu en cultuur.
De vereniging VvTW opereert in verbondenheid met het museum, maar tevens als onafhankelijke organisatie.

Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Hier doet het bestuur verslag van de activiteiten en van de financiën. De laatste worden tevens gecontroleerd door een kascommissie.

P.S. Op de pagina "Nieuws" kunt u informatie zien over een eventueel andere opzet van de organisatie van museumvrienden

KNNV Afdeling Enschede

De afdeling Enschede van de Vereniging voor Veldbiologie valt onder VvTW, zie verder onder "Over ons".

De excursies van www.KNNV.nl/Hengelo-Oldenzaal zijn op die website te raadplegen.

Museum TwentseWelle, Het Rozendaal 11, 7523 XG Enschede, tel. 053-4807680, www.twentsewelle.nl, info@twentsewelle.nl
Voor subpagina Vrienden: zie website, dan Menu, resp. Contact en Connect, Vrienden,
of: https://www.twentsewelle.nl/rubriek/1375/nl/vrienden

Stacks Image 10