VvTW - Vereniging Vrienden van TwentseWelle, vriendentwentsewelle.nl

Uitreiking Duurzaamheidsprijs

Enschede, 19 april 2018

De vereniging Vrienden van TwentseWelle heeft op woensdag 18 april in museum TwentseWelle, na een presentatie over “Omdenken in duurzaamheid” door Maurice Beijk, duurzaamheidsprijzen uitgereikt. De prijzen werden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Overijssel en het bedrijf Qwip HRM bv in Hengelo.

Hiernaast: Annemieke Koster, "Enschede Textielstad"
Er werden drie prijzen van € 1000 uitgereikt in de categorieën bedrijf, individu, organisatie:
1e prijs (bedrijf): Duurzame weverij “Enschede Textielstad” Annemieke Koster;
2
e prijs (individu): Jeugdboek “Kijken door een groene bril”, Annemarit van Broekhoeven;
3
e prijs (organisatie): Watermolenproject “Beekstroom”, Gerard Willems en “Anpak’n”.


Er werden drie aanmoedigingsprijzen gegeven aan:
(Individu) Kinderboek en schoolproject “Koning Citroen komt iets aan het water doen”, Bram Entrop en Julieta Matos Castano;
(bedrijf) “Inspiratieboerderij”, Annemarie en Bert Kristen;
(organisatie) Duurzaam te bouwen schoolgebouw “MaeStro!”, Herro de Roest.

Andere inzendingen waren: Mestverwaarding, Knooperf, “Versmuur” etalage, “GreenBike”, Duurzaam gebouwde vakwerkboerderij, “Hof van plastic”, Jongerenbeweging voor voedselsysteem “SFYN”, “Hof van innovatie”, Paddengeleiding bij Kristalbad, Nieuw harsproduct “Acreton”.
Stacks Image 58